ดาวน์โหลดเอกสาร - งานนโยบายและแผน
Up

งานนโยบายและแผน

แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เป็นรายบุคคล
ตัวอย่างการเขียนโครงการ โดย การงานอาชีพ
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2557
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
โรงเรียนมาตราฐานสากล
ตัวอย่างการเขียนโครงการ โดย งานคอมพิวเตอร์
รายงานขอจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ล่าสุด 2560 (Word)
รายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ล่าสุด - 2560 (Word)
รายงานขอจ้างทำของ(เฉพาะเจาะจง) ล่าสุด 2560 (Word)
รายงานขอจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ล่าสุด 2560 .PDF
รายงานขอจ้างทำของ(เฉพาะเจาะจง) ล่าสุด 2560 .PDF
รายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ล่าสุด - 2560 .PDF
 
 
Powered by Phoca Download