เนื้อหา

กรุณากรอก ชื่อ Email ที่ต้องการด้วยนะครับ!
รหัสประจำตัวคุณไม่มีใน ฐานข้อมูลระบบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ด่วนที่สุด

สร้าง Mail ภายใต้โดเมน @donschool.ac.th

 

รหัสประจำตัวนักเรียน

ชื่อ สกุล
ชั้น
ชื่อ Email ที่ต้องการ @donschool.ac.th *
 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ให้ครู บุคลากร และนักเรียนกรอกชื่อ email ที่ช่อง ชื่อ Email ที่ต้องการ ให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม สร้าง mail
  2. การใช้งานอีเมล ครู บุคลากร และนักเรียนจะสามารถ Login เข้าใช้งานได้เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยจะแจ้งผลการอนุมัติที่ website ของ โรงเรียน
  3. เมื่อ Login เข้าใช้งาน Email ครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสทันที
  4. ท่านสามารถใช้งาน Email ได้ที่  www.gmail.com โดยใช้ชื่อ Email และรหัสผ่านที่ได้สมัครไป
  5. หากมีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียน Email ออนไลน์ได้หรือเข้าใช้งาน Email ไม่ได้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

Google Apps for Education


สมัคร Email ภายใต้โดเมน @donschool.ac.th

การสมัครเข้าใช้งาน Google Apps (สำหรับครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเท่านั้น) ภายใต้โดเมน @donschool.ac.th
 

รหัสประจำตัว :
 

ขั้นตอนการใช้งาน

  1. ใส่รหัสประจำตัวนักเรียน (ครู และบุคลากร ใช้ ชื่อผู้ใช้ ที่login ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มต้นด้วย t )ในช่องว่างด้านบนแล้วกดปุ่ม " next "

banerFOOT