แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
26 มี.ค.2560โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศเป็นสนามสอบครูคืนถิ่น 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 145
14 มี.ค 2560 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 173
9 มี.ค 2560 โครงการอบรมพฤติกรรมและเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่ม รังแก เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 178
20 ก.พ 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลเงินฝากสูงสุดและห้องเรียนสวยให้แก่ครูและนักเรียน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 178
18 ก.พ 2560 จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม 6 ปี 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 145
17 ก.พ 2560 ประชุมสัมมนาประธานสาขาสมาคมฯและสมาชิกฯของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 168
9 ก.พ 2560 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)" เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 244
5 ก.พ. 2560 ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นศูนย์สอบ O-NET ม.3 ปี 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 248
3 ก.พ 2560 ผอ.ร่วมอัดรายการโทรทัศน์ เรื่อง”เปิดรั้วการรับนักเรียน ปี 60 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 179
2 ก.พ 2560 นิทรรศการ "เปิดบ้านการศึกษาสหวิทยาเขตวิภาวดี 2017" เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 196
1 ก.พ 2560 มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 185
1 ก.พ 2560 ธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 211
31 ม.ค 2560 ประชุมคณะกรรมการสมาคมทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 241
27 ม.ค 2560 โครงการแนะแนวห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 282
27 ม.ค 2560พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 395
23 ม.ค 2560 โครงการติวO-NET ม 3 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 181
6 ม.ค. 2560 สอบpre o-net ม.3 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 180
18 ม.ค.2560 ทัศนศึกษาม.ปลาย 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 252
17 ม.ค. 2560 ช่วยผู้ประสบภัยอุทกภัยพี่น้องภาคใต้ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 198
13 ม.ค.2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันครู วันเด็กแห่งชาติ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 250
20 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 358
8 ธันวาคม 2559 - 10 ธันวาคม 2559 กิจกรรมอยุ่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับ 3 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 280
29 พฤศจิกายน 2559 จิตอาสา ร่วมบรรจุข้าวเปลือก “พอเพียง” เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 252

banerFOOT