แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
5 กรกฎาคา 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดงานแห่เทียนพรรษา ไปถวายวัดดอนเมือง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 410
30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 202
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 289
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 216
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 218
Dek-D's Pre-Entrance 4.0 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 249
7 มิ.ย 60 ประกวดพานไหว้ครู เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 276
7 มิ.ย 2560 คณะครูร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 286
5-7 มิ.ย. 2560 ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกกับกองทัพอากาศ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 212
2 มิ.ย. 2560 ผู้อำนวยการร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 169
22 พ.ค. 60 มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 215
31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 198
22 พ.ค. 2560 ผู้อำนวยการพบนักเรียนทุกระดับชั้น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 207
20 พ.ค 60 ประชุมผู้ปกครอง ม.2 และ ม.5 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 170
18 พ.ค. 60 พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 201
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 207
15 พ.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 179
30 เม.ย. 60 ปฐมนิเทศ ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 215
21 เม.ย. 2560 ปฐมนิเทศ ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 175
20 เม.ย. 60 มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 199
19 เม.ย. 60 มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 200
6 เม.ย. 60 สรงน้ำพระรดน้ำขอพร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 209
6 เม.ย. 60 รายงานตัว ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 220
5 เม.ย. 60 รายงานตัว ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 220
2 เม.ย. 2560 สอบคัดเลือก ม 1 และ ม 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 252

banerFOOT