แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 177
Dek-D's Pre-Entrance 4.0 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 221
7 มิ.ย 60 ประกวดพานไหว้ครู เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 247
7 มิ.ย 2560 คณะครูร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 254
5-7 มิ.ย. 2560 ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกกับกองทัพอากาศ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 183
2 มิ.ย. 2560 ผู้อำนวยการร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 143
22 พ.ค. 60 มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 187
31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 174
22 พ.ค. 2560 ผู้อำนวยการพบนักเรียนทุกระดับชั้น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 180
20 พ.ค 60 ประชุมผู้ปกครอง ม.2 และ ม.5 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 146
18 พ.ค. 60 พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 175
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 181
15 พ.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 159
30 เม.ย. 60 ปฐมนิเทศ ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 188
21 เม.ย. 2560 ปฐมนิเทศ ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 143
20 เม.ย. 60 มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 174
19 เม.ย. 60 มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 177
6 เม.ย. 60 สรงน้ำพระรดน้ำขอพร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 176
6 เม.ย. 60 รายงานตัว ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 189
5 เม.ย. 60 รายงานตัว ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 177
2 เม.ย. 2560 สอบคัดเลือก ม 1 และ ม 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 226
31 มี.ค.2560 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2559 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 195
26 มี.ค.2560โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศเป็นสนามสอบครูคืนถิ่น 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 183
14 มี.ค 2560 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 203
9 มี.ค 2560 โครงการอบรมพฤติกรรมและเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่ม รังแก เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 211

banerFOOT