แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 144
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 227
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 161
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 142
Dek-D's Pre-Entrance 4.0 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 191
7 มิ.ย 60 ประกวดพานไหว้ครู เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 212
7 มิ.ย 2560 คณะครูร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 220
5-7 มิ.ย. 2560 ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกกับกองทัพอากาศ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 150
2 มิ.ย. 2560 ผู้อำนวยการร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 117
22 พ.ค. 60 มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 154
31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 144
22 พ.ค. 2560 ผู้อำนวยการพบนักเรียนทุกระดับชั้น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 147
20 พ.ค 60 ประชุมผู้ปกครอง ม.2 และ ม.5 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 120
18 พ.ค. 60 พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 143
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 149
15 พ.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 131
30 เม.ย. 60 ปฐมนิเทศ ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 156
21 เม.ย. 2560 ปฐมนิเทศ ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 112
20 เม.ย. 60 มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 138
19 เม.ย. 60 มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 149
6 เม.ย. 60 สรงน้ำพระรดน้ำขอพร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 145
6 เม.ย. 60 รายงานตัว ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 149
5 เม.ย. 60 รายงานตัว ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 142
2 เม.ย. 2560 สอบคัดเลือก ม 1 และ ม 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 193
31 มี.ค.2560 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2559 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 162

banerFOOT