แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ชิงนาง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 233
ซ้อมใหญ่การแสดงละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 เรื่อง ชิงนาง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 238
13ก.ย.60 นางสุมนา ธิกุลวงษ ์ผอ.รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 226
11 ก.ย. 60 งานมุทิตา คารวะ คุณครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 202
7ก.ย.60นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกียวกับการปฐมพยาบาล และป้องกันภัยต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายภาคประชาชนระดับชาติครั้งที่1 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 200
26ส.ค.60สหวิทยาเขตวิภาวดี จัดงานสหวิทยาเขตวิภาวดี สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 247
26ส.ค.60โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแข่งตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 231
16 สิงหาคม 2560 สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 225
11 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 307
9ส.ค.60 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯร่วมกับระดับ ม.2 จัดโครงการค่ายคุณธรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 203
9 ส.ค.2560 รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับการประเมินความพร้อมตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(English Program) เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 303
6 สิงหาคม 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นสนามสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 282
ค่าย " Gifted เรียนรู้คู่การอนุรักษ์ " ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 323
1 สิงหาคม 2560 ทอดผ้าป่าสามัคคี วันคล้ายวันสถาปนา 81 ปี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 285
28-29 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 223
26 ก.ค.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโครงการค่ายคุณธรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 257
26 ก.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 292
24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วย PLC เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 255
20 ก.ค.2560 นางสุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง มอบร่มโรงเรียนเป็นของขวัญ เนื่องในวันเกิดของคณะครูและบุคลากร ประจำปี 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 301
14 ก.ค.60 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 85 พรรษา เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 292
12 กรกฎาคม 2560 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 182
5 กรกฎาคา 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดงานแห่เทียนพรรษา ไปถวายวัดดอนเมือง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 368
30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 176
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 261
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 190

banerFOOT