แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 73
8 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 236
7 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.1 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 152
5 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 125
4 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 119
1 เม.ย.61 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๔ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 114
31 มี.ค.61 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 144
29 มี.ค.61 นภากาศรวมใจ 82 ปี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 136
29 มี.ค.61 นักเรียนม.3 และม.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 116
25-28 มีนาคม 61 ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 135
23มี.ค.61 ID PLAN สหวิทยาเขตวิภาวดี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 126
19 มี.ค.61 ประชุมครูเต็มคณะ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 93
28ม.ค.61 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเป็นสถานที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 294
25ม.ค.61 ดรใสุมนา ธิกุลวงษื ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมนิทัศการ Open House โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 256
12ม.ค.61 มอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 212
25ธ.ค.60 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงรับการประเมินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 222
19ธ.ค.60 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ เป็นประธานในพิธี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 227
กิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 198
7-9ธ.ค.60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สุพรรณบุรี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 260
กิจกรรมวันเอดส์โลก 2016 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 218
20-23พ.ย.60 หน่วยพระราชทานและจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์รอบคลองเปรมประชากร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 321
10 พ.ย. 2560 การแข่งขันกีฬาภายใน เฟื่องฟ้าเกม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 418
4-5 พ.ย. 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 152
18พ.ย.60 กิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสือเหล่าอากาศกาศและยุวกาชาด ระดับ ม.3 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 183
27 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 14.00 น.กิจกรรมมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ 2560 "ถักทอสายใย...ร้อยดวงใจ...ผูกพัน..." เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 257

banerFOOT