แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
16 สิงหาคม 2560 สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 4
11 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 8
9ส.ค.60 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯร่วมกับระดับ ม.2 จัดโครงการค่ายคุณธรรม เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 12
9 ส.ค.2560 รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับการประเมินความพร้อมตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(English Program) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 10
6 สิงหาคม 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นสนามสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 9
ค่าย " Gifted เรียนรู้คู่การอนุรักษ์ " ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 17
1 สิงหาคม 2560 ทอดผ้าป่าสามัคคี วันคล้ายวันสถาปนา 81 ปี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 15
28-29 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 10
26 ก.ค.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโครงการค่ายคุณธรรม เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 22
26 ก.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 23
24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วย PLC เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 18
20 ก.ค.2560 นางสุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง มอบร่มโรงเรียนเป็นของขวัญ เนื่องในวันเกิดของคณะครูและบุคลากร ประจำปี 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 22
14 ก.ค.60 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 85 พรรษา เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 22
12 กรกฎาคม 2560 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 18
5 กรกฎาคา 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดงานแห่เทียนพรรษา ไปถวายวัดดอนเมือง เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 28
30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 23
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 25
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 26
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 26
Dek-D's Pre-Entrance 4.0 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 30
7 มิ.ย 60 ประกวดพานไหว้ครู เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 39
7 มิ.ย 2560 คณะครูร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 28
5-7 มิ.ย. 2560 ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกกับกองทัพอากาศ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 28
2 มิ.ย. 2560 ผู้อำนวยการร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 22
22 พ.ค. 60 มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 32

banerFOOT