แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
8 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 97
7 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.1 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 94
5 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 60
4 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 59
1 เม.ย.61 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๔ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 56
31 มี.ค.61 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 71
29 มี.ค.61 นภากาศรวมใจ 82 ปี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 70
29 มี.ค.61 นักเรียนม.3 และม.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 56
25-28 มีนาคม 61 ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 77
23มี.ค.61 ID PLAN สหวิทยาเขตวิภาวดี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 70
19 มี.ค.61 ประชุมครูเต็มคณะ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 37
28ม.ค.61 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเป็นสถานที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 200
25ม.ค.61 ดรใสุมนา ธิกุลวงษื ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมนิทัศการ Open House โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 178
12ม.ค.61 มอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 150
25ธ.ค.60 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงรับการประเมินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 168
19ธ.ค.60 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ เป็นประธานในพิธี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 172
กิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 137
7-9ธ.ค.60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สุพรรณบุรี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 157
กิจกรรมวันเอดส์โลก 2016 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 149
20-23พ.ย.60 หน่วยพระราชทานและจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์รอบคลองเปรมประชากร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 217
10 พ.ย. 2560 การแข่งขันกีฬาภายใน เฟื่องฟ้าเกม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 293
4-5 พ.ย. 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 104
18พ.ย.60 กิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสือเหล่าอากาศกาศและยุวกาชาด ระดับ ม.3 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 125
27 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 14.00 น.กิจกรรมมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ 2560 "ถักทอสายใย...ร้อยดวงใจ...ผูกพัน..." เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 190
๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ชิงนาง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 189

banerFOOT