แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
28ม.ค.61 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเป็นสถานที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 47
25ม.ค.61 ดรใสุมนา ธิกุลวงษื ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมนิทัศการ Open House โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 44
12ม.ค.61 มอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 26
25ธ.ค.60 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงรับการประเมินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 52
19ธ.ค.60 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ เป็นประธานในพิธี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 56
กิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 28
7-9ธ.ค.60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สุพรรณบุรี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 35
กิจกรรมวันเอดส์โลก 2016 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 37
20-23พ.ย.60 หน่วยพระราชทานและจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์รอบคลองเปรมประชากร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 64
10 พ.ย. 2560 การแข่งขันกีฬาภายใน เฟื่องฟ้าเกม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 121
4-5 พ.ย. 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 49
18พ.ย.60 กิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสือเหล่าอากาศกาศและยุวกาชาด ระดับ ม.3 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 58
27 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 14.00 น.กิจกรรมมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ 2560 "ถักทอสายใย...ร้อยดวงใจ...ผูกพัน..." เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 122
๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ชิงนาง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 113
ซ้อมใหญ่การแสดงละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 เรื่อง ชิงนาง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 108
13ก.ย.60 นางสุมนา ธิกุลวงษ ์ผอ.รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 108
11 ก.ย. 60 งานมุทิตา คารวะ คุณครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 100
7ก.ย.60นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกียวกับการปฐมพยาบาล และป้องกันภัยต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายภาคประชาชนระดับชาติครั้งที่1 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 84
26ส.ค.60สหวิทยาเขตวิภาวดี จัดงานสหวิทยาเขตวิภาวดี สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 106
26ส.ค.60โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแข่งตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 94
16 สิงหาคม 2560 สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 93
11 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 129
9ส.ค.60 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯร่วมกับระดับ ม.2 จัดโครงการค่ายคุณธรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 96
9 ส.ค.2560 รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับการประเมินความพร้อมตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(English Program) เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 129
6 สิงหาคม 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นสนามสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 96

banerFOOT