แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
7 มิ.ย 60 ประกวดพานไหว้ครู เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 11
7 มิ.ย 2560 คณะครูร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 7
5-7 มิ.ย. 2560 ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกกับกองทัพอากาศ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 3
2 มิ.ย. 2560 ผู้อำนวยการร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 2
22 พ.ค. 60 มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 22
31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 19
22 พ.ค. 2560 ผู้อำนวยการพบนักเรียนทุกระดับชั้น เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 20
20 พ.ค 60 ประชุมผู้ปกครอง ม.2 และ ม.5 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 18
18 พ.ค. 60 พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 21
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 29
15 พ.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 16
30 เม.ย. 60 ปฐมนิเทศ ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 32
21 เม.ย. 2560 ปฐมนิเทศ ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 17
20 เม.ย. 60 มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 22
19 เม.ย. 60 มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 33
6 เม.ย. 60 สรงน้ำพระรดน้ำขอพร เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 25
6 เม.ย. 60 รายงานตัว ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 20
5 เม.ย. 60 รายงานตัว ม.1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 28
2 เม.ย. 2560 สอบคัดเลือก ม 1 และ ม 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 70
31 มี.ค.2560 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2559 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 43
26 มี.ค.2560โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศเป็นสนามสอบครูคืนถิ่น 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 31
14 มี.ค 2560 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 57
9 มี.ค 2560 โครงการอบรมพฤติกรรมและเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่ม รังแก เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 57
20 ก.พ 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลเงินฝากสูงสุดและห้องเรียนสวยให้แก่ครูและนักเรียน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 63
18 ก.พ 2560 จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม 6 ปี 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 58

banerFOOT