แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
14 มิ.ย.61 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 22
ทำพานไหว้ครู ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 17
กิจกรรมวันสิงแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 16
กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 30
8 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 124
7 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.1 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 111
5 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 79
4 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 77
1 เม.ย.61 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๔ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 69
31 มี.ค.61 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 87
29 มี.ค.61 นภากาศรวมใจ 82 ปี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 91
29 มี.ค.61 นักเรียนม.3 และม.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 77
25-28 มีนาคม 61 ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 94
23มี.ค.61 ID PLAN สหวิทยาเขตวิภาวดี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 86
19 มี.ค.61 ประชุมครูเต็มคณะ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 54
28ม.ค.61 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเป็นสถานที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 221
25ม.ค.61 ดรใสุมนา ธิกุลวงษื ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมนิทัศการ Open House โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 197
12ม.ค.61 มอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 165
25ธ.ค.60 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงรับการประเมินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 185
19ธ.ค.60 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ เป็นประธานในพิธี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 188
กิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 155
7-9ธ.ค.60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สุพรรณบุรี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 175
กิจกรรมวันเอดส์โลก 2016 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 167
20-23พ.ย.60 หน่วยพระราชทานและจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์รอบคลองเปรมประชากร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 250
10 พ.ย. 2560 การแข่งขันกีฬาภายใน เฟื่องฟ้าเกม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 342

banerFOOT