แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
20-23พ.ย.60 หน่วยพระราชทานและจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์รอบคลองเปรมประชากร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 13
10 พ.ย. 2560 การแข่งขันกีฬาภายใน เฟื่องฟ้าเกม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 19
4-5 พ.ย. 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 10
18พ.ย.60 กิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสือเหล่าอากาศกาศและยุวกาชาด ระดับ ม.3 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 10
27 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 14.00 น.กิจกรรมมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ 2560 "ถักทอสายใย...ร้อยดวงใจ...ผูกพัน..." เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 87
๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ชิงนาง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 75
ซ้อมใหญ่การแสดงละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 เรื่อง ชิงนาง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 54
13ก.ย.60 นางสุมนา ธิกุลวงษ ์ผอ.รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 49
11 ก.ย. 60 งานมุทิตา คารวะ คุณครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 47
7ก.ย.60นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกียวกับการปฐมพยาบาล และป้องกันภัยต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายภาคประชาชนระดับชาติครั้งที่1 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 43
26ส.ค.60สหวิทยาเขตวิภาวดี จัดงานสหวิทยาเขตวิภาวดี สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 72
26ส.ค.60โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแข่งตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 41
16 สิงหาคม 2560 สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 48
11 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 90
9ส.ค.60 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯร่วมกับระดับ ม.2 จัดโครงการค่ายคุณธรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 55
9 ส.ค.2560 รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับการประเมินความพร้อมตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(English Program) เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 60
6 สิงหาคม 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นสนามสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 49
ค่าย " Gifted เรียนรู้คู่การอนุรักษ์ " ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 78
1 สิงหาคม 2560 ทอดผ้าป่าสามัคคี วันคล้ายวันสถาปนา 81 ปี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 83
28-29 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 58
26 ก.ค.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโครงการค่ายคุณธรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 63
26 ก.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 59
24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วย PLC เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 92
20 ก.ค.2560 นางสุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง มอบร่มโรงเรียนเป็นของขวัญ เนื่องในวันเกิดของคณะครูและบุคลากร ประจำปี 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 72
14 ก.ค.60 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 85 พรรษา เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 60

banerFOOT