แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
2 เม.ย. 2560 สอบคัดเลือก ม 1 และ ม 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 46
31 มี.ค.2560 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2559 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 22
26 มี.ค.2560โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศเป็นสนามสอบครูคืนถิ่น 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 16
14 มี.ค 2560 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 41
9 มี.ค 2560 โครงการอบรมพฤติกรรมและเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่ม รังแก เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 35
20 ก.พ 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลเงินฝากสูงสุดและห้องเรียนสวยให้แก่ครูและนักเรียน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 43
18 ก.พ 2560 จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม 6 ปี 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 38
17 ก.พ 2560 ประชุมสัมมนาประธานสาขาสมาคมฯและสมาชิกฯของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้น เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 27
9 ก.พ 2560 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)" เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 45
5 ก.พ. 2560 ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นศูนย์สอบ O-NET ม.3 ปี 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 60
3 ก.พ 2560 ผอ.ร่วมอัดรายการโทรทัศน์ เรื่อง”เปิดรั้วการรับนักเรียน ปี 60 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 51
2 ก.พ 2560 นิทรรศการ "เปิดบ้านการศึกษาสหวิทยาเขตวิภาวดี 2017" เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 52
1 ก.พ 2560 มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 52
1 ก.พ 2560 ธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 45
31 ม.ค 2560 ประชุมคณะกรรมการสมาคมทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 53
27 ม.ค 2560 โครงการแนะแนวห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 74
27 ม.ค 2560พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 55
23 ม.ค 2560 โครงการติวO-NET ม 3 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 56
6 ม.ค. 2560 สอบpre o-net ม.3 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 52
18 ม.ค.2560 ทัศนศึกษาม.ปลาย 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 85
17 ม.ค. 2560 ช่วยผู้ประสบภัยอุทกภัยพี่น้องภาคใต้ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 52
13 ม.ค.2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันครู วันเด็กแห่งชาติ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 63
20 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 84
8 ธันวาคม 2559 - 10 ธันวาคม 2559 กิจกรรมอยุ่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับ 3 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 81
29 พฤศจิกายน 2559 จิตอาสา ร่วมบรรจุข้าวเปลือก “พอเพียง” เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ครูขวัญชัย คุณหงษ์ 78

banerFOOT