ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

หน้าแรก

 7 สิงหาคม 2560
     นายวิรุฬห์ ทุนอินทร์ ประธานมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เวลา 15.00 น. ณ ห้องอำนวยการ อาคาร 5  ก่อนดำเนินการประชุมประธานได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับดร. สุมนา ธิกุลวงษ ์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม   จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การฝากเงิน การระดมทุนจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก การขออนุมัติเงินผลกำไรจากดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน การจัดทำคำสั่งใหม่เพื่อให้เป็นไปตามวาระและระเบียบของมูลนิธิ การสรรหาคณะกรรมการแทนคณะกรรมการที่พ้นจากวาระและจะเกษียณอายุราชการ(ภาพ/ข่าว:ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)



 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ประกาศราคาจัดซื้อ จัดจ้าง ด.ม

SMART DM. คนดี คนเก่ง

บทความ/สื่อการสอน/ผลงาน/วิจัยครู

ผู้อำนวยการ

ระบบ ICT School




ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ











 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

857493
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
253
944
4339
846528
17591
28758
857493

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

banerFOOT