รับโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560

31 มกราคม 2560 นางสาวพรปะภา  บุตรทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ได้รับโล่เกียรติยศ  รางวัลชมเชย  ระดับมัธยมศึกษา โดยมีครูปัญญา จันทรวงษ์ และครูวิราวรรณ เพ็ชรนาวา เป็นครูผู้ดูแล ในกิจกรรมประกวดการวาดภาพระบายสี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 ณ สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
 

banerFOOT