ติวเข้มภาษาอังกฤษ ในโครงการEnglish on the road

31 มกราคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ติวเข้มภาษาอังกฤษ ในโครงการEnglish on the road เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรสัมพันธ์ (ภาพ:งานโสตฯ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
 
 

banerFOOT