ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

หน้าแรก

เกณฑ์การประกวดการออกแบบปกสมุดโรงเรียน

ข้อกำหนดในการประกวด

    1. นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ทุกระดับชั้น

    2. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องออกแบบปกสมุดทั้งปกหน้าและปกหลัง ขนาด 16.5 x 24 เซนติเมตร

    3. ปกสมุดทั้งด้านหน้าและด้านหลังภาพที่นำมาใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และต้องสื่อความหมายเกี่ยวกับโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงอย่างชัดเจนโดยไม่จำกัดรูปแบบและแนวคิด

    4. มีช่องให้กรอก ชื่อ ชั้น วิชาครูผู้สอน(อ้างอิงตัวอย่างสมุดเดิม)

    5. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานประกวดได้มากกวา่ 1 ชิ้น แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล

    6. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน

    7. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

    8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

รูปแบบของผลงานที่ส่งประกวด

    1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงาน ในรูปแบบไฟล์จากโปรแกรม Photoshop หรือ illustrator นามสกุล .ai หรือ .eps หรือ .psd โดยตั้งค่า Resolution ให้เป็น High resolution หรือ 300 pixel(300 dpi) ปรับค่า color mode ให้เป็น CMYK และปริ้นท์ผลงานลงในกระดาษขนาด A4           ส่งพร้อมกับไฟล์ผลงานในแผ่นซีดีหรือดีวีดี เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน พร้อมอธิบายแนวความคิด หรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ

    2. ในกรณีที่เป็นภาพวาด ให้ติดภาพลงบนกระดาษแข็ง หรือฟิวเจอร์บอร์ด โดยเว้นขอบห่างจากภาพด้านละ 1 เซนติเมตร และเขียนชื่อเจ้าของผลงาน พร้อมอธิบายแนวความคิดหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบไว้ ที่ด้านหลังผลงาน
    3.  ให้ส่งผลพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ห้อง เลขที่   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และอีเมล์ของผู้ส่งผลงาน ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์อาคารเฟื่อง หรือครูคอมพิวเตอร์ทุกท่าน

 

ประเภทรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด แยกออกเป็น 2 ประเภท 

     1. ม.ต้น     รางวัลที่ 1   ทุนการศึกษา           2,000    บาท  พร้อมเกียรติบัตร

                       รางวัลที่ 2   ทุนการศึกษา           1,000    บาท  พร้อมเกียรติบัตร

                       รางวัลที่ 3   ทุนการศึกษา              500    บาท  พร้อมเกียรติบัตร

     2. ม.ปลาย รางวัลที่ 1   ทุนการศึกษา           2,000    บาท พร้อมเกียรติบัตร

                       รางวัลที่ 2   ทุนการศึกษา           1,000    บาท  พร้อมเกียรติบัตร

                       รางวัลที่ 3   ทุนการศึกษา              500    บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 

กำหนดส่งผลงานและวันประกาศผล

        - สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 14 กุมภาพันธ์ 2560  ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์    อาคารดอนเฟื่อง หรือครูคอมพิวเตอร์ทุกท่าน      

        - ประกาศผลการประกวดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560  

 

เกณฑ์การตัดสิน

       1.  คณะกรรมการทำการคัดเลือกผลงาน จากที่นักเรียนได้ส่งผลการเข้าประกวด 6 ผลงาน หรือตามความเหมาะสม
       2.  ให้นักเรียนทำการโหวต ให้คะแนนผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ผลงานที่ได้คะแนน โหวตสูงสุด จะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ โดยเรียงตามลดับคะแนนโหวต

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ประกาศราคาจัดซื้อ จัดจ้าง ด.ม

SMART DM. คนดี คนเก่ง

บทความ/สื่อการสอน/ผลงาน/วิจัยครู

ผู้อำนวยการ

 
 
 
 

รวมภาพกิจกรรม

 


Qr code แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ระบบ ICT School
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1135685
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
169
1350
7977
1120065
24805
46434
1135685

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

banerFOOT