จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ นักเรียนทำเอง


 

ไวน์มะม่วงหาว มะนาวโห่ 

ราคาขวดละ 499 บาท

 

สั่งชื้อ  รายละเอียดสินค้า จำนวนคนชื้อ 8 ขวด

 

แยมมะม่วงหาว  มะนาวโห่

 

ราคาขวดละ  35 บาท

 

สั่งชื้อ  รายละเอียดสินค้า จำนวนคนชื้อ 12 ขวด

   

น้ำพริกเผา  มะม่วงหาว  มะนาวโห่

 

ราคากล่องละ  50 บาท

 

สั่งชื้อ  รายละเอียดสินค้า จำนวนคนชื้อ 7 กล่อง

   

ชามะม่วงหาว มะนาวโห่ น้ำผึ้ง

 

ราคาขวดละ  15 บาท

 

สั่งชื้อ  รายละเอียดสินค้า จำนวนคนชื้อ 40 ขวด

banerFOOT