ประกาศ สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด กระเป๋าเป้ กระเป๋าถุงผ้า ชุดพลศึกษา เสื้อคณะสี และสมุด

ประกาศโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด

กระเป๋าเป้ กระเป๋าถุงผ้า ชุดพลศึกษา เสื้อคณะสี และสมุด

----------------------------------------------

 

          ด้วยโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสงค์ที่จะให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ฉะนั้น บุคคล คณะบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวอินทีวร  ชัยกูล  หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๕๖๖ ๑๑๒๓ ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการและจะพิจารณาผลในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

banerFOOT