โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ( Donmuang Thaharnagardbumroong School)
♥ ♥ ♥  ♡ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ♡ ♥ ♥
หน้าหลักเกี่ยวกับโรงเรียนคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาติดต่อโรงเรียน
 
 
กำหนดการสอบปลายภาค 20-27 กุมภาพันธ์ 2558
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ กาญจนบุรี ในวันที่ 23 มกราคม 2558
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ราชบุรี ในวันที่ 23 มกราคม 2558
 
ปฏิทินสอบ o-net ดูปฏิทิน>>>> 
 
ตารางติว Las ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 >>>>ดูตารางติว
 
ตารางติว O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 >>>>ดูตารางติว
     
     
จากหมวดคอมพิวเตอร์
แจ้งนักเรียนทุกคนสามารถขอรับรหัส wifi ได้ที่ครูคอมพิวเตอร์ทุกคน หรือที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ตึกดอนเฟื่อง ชั้น 3
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 7-21 มกราคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่าง 9.00 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ อาคาร 5 หรือโทร. 02-566-1173 >>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง พร้อมคณะรองผู้อำนวยการไปเยี่ยมค่ายเยาวชนยุคใหม่ ใฝ่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยสะแกราช

เสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลังเด็กดี วีสตาร์ ได้ชมนิทรรศการ สวดมนต์ เจริญภาวนา รับของที่ระลึกจากผู้ใหญ่ใจดี และรับทุนการศึกษา ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
(ภาพ/ข่าว: คุณครูนุชนาถ จั่นงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ งาน "พลังสามัคคี ๒๕ ปี จอมทอง" นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงแสดงนาฏศิลป์ไทย ๒ ชุด รำถวายพระพร พระบารมีล้นฟ้า และรำสีนวลอาหนู โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธาน ขอกราบขอบพระคุณสโมสรไลออนส์จอมทอง ไลออนส์เทพวรรณ ผู้อำนวยการสุมนา ธิกุลวงษ์ ฝ่ายบริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะที่ให้โอกาสนักเรียนได้บริการชุมชนและฝึกประสบการณ์ตร >> ดูภาพข่าว
(ภาพ/ข่าว:นางนุชนาถ จั่นงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
งานรำลึกถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เ โดยจัดพิธีรำลึกถึงเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง >> ดูภาพข่าว
(ภาพ/ข่าว:นางสาวนันทิกร โพธิภูมิ)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เข้าร่วมงาน
" กองทัพอากาศรวมพลังป้องกันเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา "
ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ >> ดูภาพข่าว
( ภาพ/ข่าว :กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)

 

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( โดย นางนิรมล จุลพงษ ์)


บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรีนยรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน รายวิชาพระพูทธศาสานา ส22103ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา ส22103 ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2 โดย นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาดก รายวิชาพระพุทธศาสนา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา 1 (ส21101) สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ผู้รายงาน นางนิรมล จุลพงษ์

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์3 ว22101เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางธวัลรัตน์ เมฆเฉลิม ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำ วิชาหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ท 22201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(นางขนิษฐา อนุเทียนชัย)


บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยเรื่อง การปฏิบัติอังกะลุง วิชาดนตรี ศ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางศศิธร โพธินิยม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชีวะวิทยา ม.4 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ผลงาน ครูวรรษมน จำนงค์สุข
 

 

 

 

 ระบบข้อมูลนักเรียน
ระบบอาจารย์ประจำวิชา
ระบบวิชากิจกรรม
ระบบวิชาเลือกเรียน

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย 2

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คุรุสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรมอาเซี่ยนกระทรวงการต่างประเทศ
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หอสมุดแห่งชาติขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา)
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.