สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
เข้าสู่หน้าหลัก