IMAGE ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
วันอาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2558
ป.ป.ช.เชิญชวนร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี... Read More...

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ปฏิทินนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2558
ปฏิทินนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4... Read More...
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๕๘ ห้องเรียนพิเศษ
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๕๘ ห้องเรียนพิเศษ อ่านเพิ่มเติม>> Read More...
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒๕๕๘ ห้องเรียนพิเศษ
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2558
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒๕๕๘ ห้องเรียนพิเศษ อ่านเพิ่มเติม>> Read More...
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2558
- ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558... Read More...
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2558
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558... Read More...

หน้าแรกโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 337 ถนนเชิดวุฒิวุฒิกาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมอง กทม. โทร 02-566-2718,02-566-2929

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง