ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

หน้าแรก

กิจกรรม/ข่าวสาร 
     > การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
       > การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
       > การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
       > การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Einglish Program)


          *** (เปิดระบบรับสมัครห้องเรียนพิเศษ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องเรียนปกติ 25-28 มีนาคม 2561)

ประกาศ/ข่าวสาร

        > ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
        > ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงอาหารและอาคารชั่วคราว
        >
รายงานการประชุม ผู้บริหารสพฐ./ สพท./สถานศึกษาและบุคลากร “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ผ่าน Video Conference เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
           ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
        > ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
        > หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 

 

                       
 
 
 
 
 

ประกาศราคาจัดซื้อ จัดจ้าง ด.ม

SMART DM. คนดี คนเก่ง

บทความ/สื่อการสอน/ผลงาน/วิจัยครู

ผู้อำนวยการ

 
 
 
 

รวมภาพกิจกรรม

 


Qr code แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ระบบ ICT School
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1055542
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
102
463
4047
1044464
21096
35413
1055542

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

banerFOOT