Bmenu 01

Bmenu 02 Bmenu 03

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

หน้าแรก


ประกาศ/ข่าวสารทั่วไป

        > การหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
        > ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5476, /ว5477 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
        > ด่วน!! กสถ.เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 8,164 อัตรา - ครูผู้ช่วย 21 วิชาเอก 1,001 อัตรา
        > “สสวท.”ขยายเวลาส่งผลงานครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
        > ด่วน! สกอ.เปิดรับเพิ่ม! ครูคืนถิ่น 2,244 อัตรา เรียนจบบรรจุเป็นครูทันที สมัคร19-25พ.ค.2561
        > ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
        >
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงอาหารและอาคารชั่วคราว
        > รายงานการประชุม ผู้บริหารสพฐ./ สพท./สถานศึกษาและบุคลากร “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ผ่าน Video Conference เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
           ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
        > ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
        > หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 


 

 

 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศราคาจัดซื้อ จัดจ้าง ด.ม

SMART DM. คนดี คนเก่ง

บทความ/สื่อการสอน/ผลงาน/วิจัยครู

ผู้อำนวยการ

 
 
 
 

รวมภาพกิจกรรม

 


Qr code แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ระบบ ICT School
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1398483
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
447
1696
11149
1382255
18209
35464
1398483

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

banerFOOT